03.activitats

 

 
Ventalls
valenciàcastellanoEducació
Formació
Disseny i Gestió
Comunicació
Assessorament
DISSENY I GESTIÓ

CENTRES D´INTERPRETACIÓ

Elaboració i construcció de material, eines i activitats per a la dinamització i posada en valor d´aules i centres mediambientals.

Aula natura Patrimoni
Paisatge Botànica

ITINERARIS

Creació de rutes mediambientals i d´interpretació del patrimoni en els termes municipals.

 PANELLS INTERPRETATIUS I SENYALITZACIONS
Per comprendre cal interpretar. Realització de panells per a la interpretació dels diferents valors naturals i patrimonials de les rutes, així com l´elaboració i muntatge de les senyalitzacions.


RESTAURACIÓ D´ÀREES DEGRADADES
Realització d´activitats de repoblació i manteniment amb les espècies autòctones adequades a cada ecosistema, per a la restauració del paisatge, mitjançant la utilització de les tècniques i els mitjans manuals i mecànics apropiats.


XEROJARDINERIA I JARDINERIA VERTICAL
Disseny i construcció de jardins amb baix consum d´aigua basats amb la plantació d´espècies autòctones. Tanmateix es podran realitzar jardins verticals en llocs amb poca disponibilitat d´espai.

Ventalls Naturals | Telf.Contacto Ramón 627775695 | Marian 667391186 | Adrián 630832717 | Armando 667533022 | Verónica 636274756 | email
cursos mediambientals | formació mediambiental | educació mediambiental | botànica | jardineria